10 arrazoi, Administrazio Publikoan komunikazioan espezialista bat izateko

Rate this post

Barneko eta kanpoko komunikazioa kudeatzeaz arduratzen den komunikazio-eremu edo -sail bat izatea administrazio publiko guztiek ezin dute onartu. Are gutxiago, tokiko erakunde batzuk. Aitzitik, hori egin dezaketenek ez diote behar adinako garrantzia ematen gaiari, eta ez dute horren alde egitea erabakitzen.

Hala ere, egungo gizartearen eskakizun berrietara egokitzeko eta Gobernu Irekiaren oinarriak betetzeko, ezinbestekoa da komunikazio arloan aditu bat edo gehiago izatea.

Espezialista horiek izango dira, zalantzarik gabe, zure erakundearen irudia nabarmendu eta nahi duzun publikoarekin hobeto konektatzea lortuko dutenak, kasu bakoitzean.

Gainera, komunikazioa kudeatzeko ardura duten pertsonak herritarrekin harremanak estutzen saiatuko dira, eta, modu horretan, pixkanaka-pixkanaka lortuko dute beren administrazioarekin konfiantza handitzea.

Egia da erakunde bakoitza mundu bat dela eta guztiek ez dituztela behar berberak, ezta giza baliabide eta baliabide material berdinak ere. Hala ere, nire ustez, komunikaziorako arduradun bat, gutxienez, izateko arrazoi ugari daude edozein erakunde publikotan.


Interesa dakizuke:

30 komunikazio mota eta ezaugarriak

Komunikazio Plana: zer da eta nola landu 10 urratsetan


Aditu horrek, beste gai askoren artean, ondorengo betebeharrak izango ditu:

1Komunikazioa erakundean osoan profesionalizatzea

Gure lana aldarrikatzeko unea iritsi da, baita Administrazio Publikoetan ere. Izan ere, batzuetan, erakunde bateko langile guztiek edo gehienek komunikazioari buruzko ezagutzak dituztela dirudi, gaia “ondo ezagutzen dutela” eta gai horretan “benetako adituak” direla.

Eta are okerragoa dena, badirudi beste batzuek komunikazioan lan egiten dugunon zereginei buruz iritzia eman eta gure lana “epaitu” dezaketela uneoro, lanbidea ezagutu gabe, eta gure lana baloratzeko inolako irizpiderik izan gabe.

Horregatik guztiagatik, gaur inoiz baino gehiago beharrezkoa da erakundeetan prestakuntza ona duten profesionalak izatea, esperientziarekin, irizpidearekin, ilusioarekin eta beste administrazio publiko bat posible dela frogatzeko gogoarekin. Eta hori guztia, soilik, beren lana ondo betetzeko kapazak diren profesionalekin eta euren lana askatasunez eta inolako oztoporik gabe egiteko aukera ematen zaien profesionalekin lortuko da.

Administrazio publiko batean lan egiten duten pertsona guztiek planoak egiteko ezagutzak ez izan -arkitektuei dagokien lana baita-, edota erakunderako langile berriak kontratatzeko irizpideak edo/eta esperientzia ez duten bezala, -giza baliabideetako arduradunei dagokien lana baita-, erakunde batean lan egiten duten pertsona guztiek ere ez lukete beren iritzia eman behar kazetariaren edo komunikazio-arduradunaren lanari buruz.

Nolanahi ere, argi eduki behar du edozein funtzionariok komunikazioa zeharkakoa dela, erakunde oso bati eragiten diola, eta, neurri handi batean, sail guztien lankidetza behar duela, informazioa herritarrei modu egokian helarazteko.

Erakundearen misioaren, bisioaren eta balio orokorren araberako komunikazio-estrategia sortzea

Komunikazio arduradun edo kazetari baten irudia udal plantillan eta/edo LPZ (lanpostuen zerrenda) jarri ondoren, une egokia izango da zure erakundeko Estrategia edo Komunikazio Plana egiteko edo hobetzeko.

Estrategia hori zure erakundearen misio, ikuspegi eta balio nagusiekin lerrokatuta egon beharko da.

Hori guztia kontuan hartuta, kontratatutako pertsonak erakundearen egoeraren azterketa sakona egin beharko du, helburu, publiko eta mezu batzuk zehaztu, eta epe ertain eta luzerako hainbat ekintza ezarri.

Eta are garrantzitsuagoa dena: ez ahaztu planean ezarritako ekintzei erantzuteko aurrekontu-partida bat izatea. Eta, noski, aztertu, neurtu emaitzak eta proproposatu etengabeko hobekuntza ekintzak, zure erakundea maila gorenean kokatzeko.

Erakundea osatzen duten arlo, zerbitzu eta unitateei laguntza ematea

Komunikazioko espezialista bat izatea lagungarri izan daiteke Komunikazio Plan Orokor bat sortzeko zure Udalean, adibidez, baina, era berean, arlo edo zerbitzu desberdinetatik egiten den komunikazioa bultzatzeko balioko dizu.

Batzuetan, hainbat plan, programa eta proiektu bultzatzen dira erakunde bat osatzen duten sailetatik (Kultura, Ingurumena, Gazteria, Berdintasuna …), baina ez dute komunikazioan eta marketinean plangintza estrategiko egokia.

Horregatik guztiagatik, kasu bakoitzean sor daitezkeen beharrei konponbidea ematen dakien norbait izatea eta proiektu desberdinak pertsonalizatzea edo neurrira egitea oso onuragarria izango da epe ertain eta/edo luzera.

Administrazioak emandako zerbitzuak modu hobean ikusgai jartzea

Administrazio Publiko batean lan egiten baduzu, behin baino gehiagotan entzungo zenuen zure lankideen edo nagusien artean “egiten dugun guztia ondo saltzen ez dakigula”. Orokorrean, ados nago.

Herritarrek ez dute ondo ezagutzen zerbitzu hobea eskaintzeko egiten den lana administrazioetan, hala nola, administrazio elektronikoa bezalako proiektu desberdinak bultzatuz, -kasu horretan, beren izapideak modu arin eta eraginkorrean egin ditzaten-, publizitate kanpainak antolatuz edo/eta planteatu nahi dituzten kexei, zalantzei eta iradokizunei erantzuteko komunikazio-bide berriak ezarrita.

Nolanahi ere, erakunde batetik ez da beti asmatzen, “produktu bat saltzeko” eta/edo ekintza jakin bat edo bultzatu nahi den zerbitzu berri bat ikustarazteko orduan.

Horregatik guztiagatik, eta zure administrazioak eskaintzen dituen zerbitzu guztiak modu hobean ezagutzera emateko, beharrezkoa da zure lantaldean komunikazioan edota marketinean aditua den pertsona bat izatea.

Administrazio-hizkera sinplifikatzea eta ulergarriago egitea

Zoritxarrez, ez daukagu makilatxo magikorik, egun batetik bestera, edozein administrazio publikotan sortzen diren testu ilun eta korapilatsuak (ohar, ebazpen, jakinarazpen, prozedura, ordenantzak …) ulerterrazak egiteko.

Zalantzarik gabe, zure plantillan kazetari edo antzeko irudi bat edukitzeak lagunduko du zure erakundean egiten diren testu edo idazki asko ulergarriagoak eta hurbilagoak izatea, eta, beraz, aipatutako testuak administrazio-hizkera hobetzen eta sinplifikatzen lagunduko dute.

Gaur egun, gero eta gehiago dira testuak idazteko aholkuak ematen dizkiguten blogak edo web guneak, eta publiko ezberdinekin hobeto konektatzea lortzen laguntzen dizkigutenak. Aipatzekoak dira, adibidez, IVAPen (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea) bloga edo Javier Badiaren “Administrazio-hizkera” bloga. Biei begiratu bat ematea gomendatzen dizut.

Zerbitzuak eman behar diren hizkuntzak modu egokian erabiltzea zure administrazioan

Zure erakundea zerbitzuak hizkuntza bat baino gehiagotan eskaintzera behartuta egonez gero, hizkuntza guztiak menperatzen dituzten pertsonak izan beharko dituzu udal sail, zerbitzu edo unitate guztietan.

Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, euskara eta gaztelania gure bi hizkuntza ofizialak dira, eta langile publiko gisa, dagokigun hizkuntza eskakizuna eduki behar dugu, bai eta herritarrei zerbitzua eman eskatzen duten hizkuntzan ere.

Kazetariaren lana, gainera, bikoitza da; izan ere, bere albisteak, testuak eta beste motatako dokumentuak prestatu behar ditu bi hizkuntzetan, eta, kasurik onenean, itzultzaile bat edo gehiago egon daitezke, gure lana erraztuko dutenak.

Hala ere, profesional horrek –kazetariak– erakundearen irudia babestu beharko du beti, baita hizkuntza-gaietan ere, eta zerbitzuak eman behar diren hizkuntzak behar bezala erabili behar ditu.

Herritarrekin harremanetan jartzeko dauden gizarte-baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea

Administrazioak eskaintzen dituen izapide eta zerbitzuak zabaltzeko beste bide bat sare sozialak dira. Zorionez, gero eta erakunde gehiagok sortzen dituzte beren kontu ofizialak, orokorrak zein sektorialak, Twitter edo Facebook bezalako sare sozialetan. Horrek guztiak eragin positiboa du erakundeetan; izan ere, horien eta herritarren arteko harremanak errazten ditu, eta, azken batean, pertsonen konfiantza areagotzea ahalbidetzen du administrazioetan.

Gainerako puntuetan bezala, kasu honetan, komunikazioko adituaren figura funtsezkoa izango da Social Media izeneko plan bat idazteko eta ezartzeko, eta, aldi berean, Komunikazio Estrategia Globalaren barruan kokatuta egon beharko du. Zure erakundean komunikazio aditu bat izatea, beraz, egun ditugun tresna guztiak modu egokian erabiltzeko balioko du.

Era berean, zure erakundeko sare sozialak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen den pertsonak laguntza eman ahal izango die gainerako sailei, eta sare sozialetan kontu ofizialak kudeatzeaz arduratzen direnei prestakuntza eman.

Kasu honetan, berriz gogoraraztea komeni da zure administrazioan lan egiten duten pertsona guztiek itsasontzi berean nabigatzen dutela, eta, beraz, erakundearen irudi bakarra eta koherentea eman eta beren argitalpenetan estilo bera mantendu beharko dutela, erakunde independente gisa funtzionatzea saihestuz.

Zorionez, gaur egun, hainbat estilo-gida daude administrazio publikoetan sare sozialak zuzen erabiltzeko.

Barruko eta kanpoko komunikazioa hobetzen laguntzea

Edozer gauza komunikatzea ez da beti zeregin erraza, eta Administrazio Publiko batean lan egiten duten pertsona guztiek eta bertako kargu politiko askok ere ez dtuzte horretarako behar besteko ezaugarriak.

Gaian teknikari edo arduradun bat edukitzea, agian ez ditu zure arazo guztiak konponduko, baina egunerokoan sortzen diren zailtasun desberdinak arintzen lagunduko dizu, eta etengabe hobetzeko ekintzak proposa diezazkizuke.

Batzuetan, eta erakunde baten target nagusia edo publiko objektiboa zerbitzuak eskaintzen zaizkion herritarra denez, kanpo-komunikazioa hobetzeko gure ahaleginak ardazten ditugu soilik.

Hala ere, gure lana hobeto komunikatzeko, funtsezkoa da ondo koordinatuta egotea, aldez aurretik, erakundearen barruan.

Plantilla ondo egituratu eta antolatu gabe, ez da posible izango.

Beraz, komunikazioan langile bat izatea gainontzeko langileei orientatzeko, komunikazioaren ikuspegi estrategiko eta integrala hartuz, guztion onurarako izango da. Gainera, ohiko prentsa bulego batean egiten diren funtzioetatik haratago joateko balioko du.

Gobernu Onaren alde lan egitea

Gobernu Onaren printzipio etikoak betetzea, batez ere, edozein erakundetan ordezkaritza politikoa duten karguei dagokie, beste gai batzuen artean, herritarrek eskatzen dituzten gaiei erantzuteko, hala nola gardentasuna, herritarren parte-hartzea eta lankidetza.

Hala ere, gai horietan aditua den pertsona bat izatea zure erakundean erabakigarria izan daiteke aipatutako alorretan sakontzeko eta agintaldi edo legegintzaldi bakoitzean ezarritako helburuak betetzeko.

Beraz, epe luzera, onuragarria izan liteke aholkulari bat izatea, bai politikariek, bai enplegatuek, oro har, horri buruz sor daitezkeen arazoei aurre egiteko eta babesa izan eta seguruago sentitzeko.

1Lege berrietara eta horiek ezartzen dituzten eskakizunetara egokitzea

Gobernu Ona sustatzen laguntzeaz gain, kontratatutako pertsonak gaur egungo gardentasun-legeen eta horietan egin daitezkeen aldaketen jarraipen zehatza egin ahal izango du, eta ez ditu begi bistatik galduko lege proiektu berriak.

Gardentasunari, Informazio Publikorako Sarbideari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea indarrean sartzean, administrazio publiko guztiek aipatutako legeen eskakizunak bete behar izan dituzte, baita azken aldian hain modan jarri diren Gardentasuneko Atariak sortu.

Tokiko administrazioek ere atari horiek sortu behar izan zituzten, eta 2015eko abenduan, gehienek “kontuak emateko” gune bat zuten prest beren webguneetan.

Garai hartan, administrazio askok behar izan zuten, seguru asko, teknikari edo arduradun bat zeregin hori gauzatzeko, nire kasuan gertatu bezala.

Baina “gardentasunarekiko sukarra” ez da atzean geratu, eta gaur egun oraindik ere beharrezkoa da egungo legeak garatzeko planak sortzea eta gardentasun atari horiek eguneratuta mantentzea eta zerbitzua hobetzea.

Horregatik guztiagatik, eta gardentasuna ere komunikazioa delako, eta, bi kontzeptuak hertsiki lotuta daudelako, zure administrazioan aditu bat, gutxienez, izatea gomendatzen dizut, zure erakundea erreferente gisa kokatzeko.

Ondorioa

Bistan denez, beste arrazoi asko egongo dira zure administrazioaren komunikazio, marketin edo/eta gardentasun arloa osatu dezaketen pertsonak kontratatzeko, baina artikulu honetan aipatu dizkizudanak, zalantzarik gabe, kontuan izan beharko zenituzke.

Nahikoak iruditzen zaizkizu post honetan komunikaziorako espezialista bat kontratatzeko azaldutako argudioak?

Beste arrazoiren bat gehituko zenuke zure administrazio publikoan komunikazioa eraginkortasunez gidatu, kudeatu eta koordinatzeko gai den pertsona bat izateko?

Zure erantzunaren zain geratzen naiz. Eskerrik asko.


Komunikazio aditua izateko 10 arrazoi Administrazio Publikoan

 


 

You may also like

2 thoughts on “10 arrazoi, Administrazio Publikoan komunikazioan espezialista bat izateko”

Utzi iruzkin bat

Responsable: Pedro Irusta Mendieta
Finalidad: Gestión de los comentarios de las publicaciones
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios/as: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los boletines electrónicos o newsletter están gestionados por entidades cuya sede y servidores se encuentran dentro del territorio de la UE o gestionados por entidades acogidas al acuerdo EU-US Privacy Shield
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Si no facilitas los datos solicitados como obligatorios, puede dar como resultado no poder cumplir con la finalidad para los que se solicitan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share This