Gardentasunean eta Gobernu Onean prestatzeko 5 arrazoi

Rate this post

Bai administrazio publiko batean lan egiten baduzu, bai erakunde pribatu batean lan egin, eta gardentasunarekin eta gobernantza onarekin lotutako gaiak kudeatzen badituzu, komeni da gai horretan trebatzea eta zure ezagutzak eguneratzea.

Zorionez, gaur egun, hainbat ikastaro, graduondoko eta master daude horretan lagun zaitzaketenak.

Horiek guztiak hainbat unibertsitate edo administrazio-eskolatan eskaintzen dira, berme eta kalitate osoz.

Pertsonalki, Toki Administrazio batean teknikari gisa egunero egiten dudan lana dela eta, gaiari buruzko hainbat prestakuntza egin ahal izan ditut, baina bat badago, bereziki, nire interesa piztu zuena hasieratik, eta balio eta erabilgarritasun handia berresteko balio izan didana UCMko Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Masterra. (Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea) da.

Graduondoko unibertsitate-prestakuntza da, Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Administrazio Zientziaren Institutuak antolatua, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluarekin lankidetzan; 2021-2022 ikasturtean, 4. edizioan, egiteko aukera izan dut.

Antolatzaileek adierazi dutenez, master honen helburua da “irakaskuntza profesionalizatzailea eskaintzea, gobernuetan eta administrazio publikoetan gardentasun-prozesuak ulertzen, ezartzen, ebaluatzen eta hobetzen lagunduko duena, haien kalitate demokratikoa eta legitimitate instituzionala indartzeko”.

Guztiz bat nator baieztapen horrekin; izan ere, masterreko lehen modulutik azkeneraino, ikasleek ikuspegi teoriko eta beharrezko batetik uler dezakete gardentasunaren kontzeptua eta haren alderdi guztiak munduko hainbat gobernutan.

Aplikatutako teoriarekin batera, modulu bakoitzeko hainbat gai lantzen dira, ikasleentzako ikuspegi praktikoago eta onuragarriago batekin.

UCMk eskaintzen duen master honek 2022-2023 ikasturtean 5. edizioa beteko duenez, bere eskaera eta kalitateaz gain, agerian geratzen da sektore horretan pertsonak trebatzen jarraitu behar dela.

Eta gaur egun unibertsitate-zentro desberdinek eskainitako antzeko beste prestakuntza asko dauden arren, jarraian bost arrazoi nagusi aipatuko ditut, UCMren alde egitera eraman nindutenak eta arlo horretan prestatzea gomendatzen dizutenak.


Interesa dakizuke


#1. Hartzaile-multzo zabal bati zuzendua

Aurten ikasteko aukera izan dudan masterraren bertute nagusietako bat da ikasleen profil desberdinetarako dela.

Horien artean, gobernu-maila desberdinetako kargu politikoak eta administrazioetako (estatukoa, autonomietakoa eta tokikoa) funtzionarioak eta lan-kontratuko langileak aurki ditzakegu.

Halaber, master hau Zientzia Politikoetan, Kudeaketan eta Administrazio Publikoan, Komunikazio Zientzietan, Zuzenbidean, Kazetaritzan, Soziologian, Ekonomian, Enpresa Zientzietan, irakaskuntza teknikoetan edo Gizarte eta Lege Zientziekin lotutako beste titulazio batzuetan lizentziatu edo graduatuei ere zuzenduta dago.

Bestalde, enpresa publiko eta pribatuetako, elkargo profesionaletako, gobernuz kanpoko erakundeetako, sindikatuetako, enpresa-erakundeetako, alderdi politikoetako, elkarteetako eta fundazioetako kideek ere jaso dezakete prestakuntza hori.

Beraz, prestakuntza horren hartzaile-profila oso zabala da, eta ez du inor alde batera uzten.

#2. Erabat online egindako programa da.

UCMk eskainitako master honen alde egitera eraman ninduen beste arrazoi bat irakaskuntza-modalitatea izan zen. Erabat online egindako programa da.

Ia 4. ediziotik hona modu birtualean eman den prestakuntza denez, ikasleak erabateko malgutasunarekin egin dezakeen formakuntza da.

Horretarako, ikasteko hainbat jarduera eta baliabide aurreikusten dira, horretarako prestatutako campus birtual batean eskuragarri egon ohi direnak.

Era berean, programako modulu bakoitzak ikaslearentzako funtsezko baliabide didaktiko bat du, Campus Birtualean ere eskuragarri dagoena, “Moduluaren gida” izenburupean.

Modulu bakoitzaren gidan, alderdi hauei buruzko informazioa ematen da:

  • Moduluaren deskribapen orokorra
  • Helburuak/gaitasunak
  • Moduluaren programa (gaiak)
  • Moduluan egin beharreko jarduerak eta jarduera bakoitzari lotutako baliabide didaktikoak
  • Aurreikusitako jardueren iraupena eta egutegia
  • Moduluaren irakasle-taldea eta tutoretzak
  • Ebaluazio-sistema.

#3. Askotariko programazioa, gaian aditu handien eskutik

UCMren Masterrak, zehazki, 70 kredituko (ECTS) aintzatespena du, eta 7 modulutan egituratutako programa bat aurreikusten da horietarako.

Hainbat gai jorratzen dituen prestakuntza da, publizitate aktibo eta pasibotik hasi eta herritarren parte-hartzeraino.

Besteak beste, Demokrazia, gardentasuna, kontuak ematea eta zilegitasuna, bere lehen moduluan, baita Gardentasun Politika Publikoak Amerika, Europa eta Ozeaniako demokrazietan bigarren multzo batean, erabakigarriak dira jorratzen ari garen gaiarekiko hurbilketa ahalik eta hurbilena egiteko eta modu egokian barneratzeko

Beste bi modulu interesgarri, eta nire arreta gehien erakarri zutenak, neurri batean, ikuspegi praktiko handia izateagatik, gardentasunari eta informazio publikoaren kudeaketari buruzkoak izan ziren, baita gardentasuna ebaluatzeko teknika nagusiekin lotutakoak ere.

Lehenengoan xehetasunez aztertzen dira gardentasun-atari baten egitura egokia edo datu irekien unibertsoa eta datu horien berrerabilpena, besteak beste.

Aipatutako hurrengo moduluan, informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko gaiez gain, sakon lantzen dira erakundeen gardentasuna ebaluatzeko dauden metodologiak: ITA indizea (Nazioarteko Gardentasuna) eta DYNTRA, MESTA edo ACREDITRA.

Indize horiek guztiak oso baliotsuak dira, eta erakunde publiko eta pribatuen gardentasun-maila zehatz-mehatz ebaluatzeko eta ikasle bakoitzari dagokion kasuan aplikatzeko balio dute.

Azkenik, Gardentasunari eta Funtzio Publikoari eta Herritartasun Parte-hartzaileari buruzko moduluek amaiera bikaina eman diote erakundeak eta haien joko-arau nagusiak ikasleari are gehiago hurbiltzeko balio duen prestakuntzari.

Gardentasunari eta Funtzio Publikoari buruzko moduluak aukera ematen die ikasleei administrazio on bati eta langileen sistema egoki bati buruzko oinarrizko ezagutzak emateko, bai eta zerbitzari publikoen jokabideei eta portaerei buruzko nozioak ere, interes-gatazkak saihesteko eta ustelkeria prebenitzeko.

Bestalde, Gardentasuna, Aktoreak eta partaidetzazko herritarrak izeneko moduluan jorratzen da sistema sozial, politiko eta ekonomikoko eragile jakin batzuen arteko harremana gardentasunarekin, eta, aldi berean, balio du gardentasuna-herritartasun parte-hartzailea binomioan gehiago sakontzeko.

Eta hori guztia gaian aditu handien eskutik: unibertsitateko irakasleak, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluko hizlariak eta gardentasunean espezializatutako erakunde publikoetako eta pribatuetako hizlariak.

#4. Teoria eta praktika konbinatzeko eta TFM batean (Master amaierako lana) aplikatzeko aukera ematen du

Aurreko lerroetan aurreratu dudan bezala, Master honen abantaila handienetako bat modulu guzti-guztietan teoria eta praktika eta modulu guztietan barneratuta dagoena hobeto ulertzeko balio duten praktika edo ariketa batzuk konbinatzea da.

Gainera, Master Amaierako Lana prestakuntza horren zazpigarren eta azken moduluan sartzen da. Esperientzia ezin hobea da ikaslea aztertzea gehien interesatzen zaion proiektua aukeratzeko eta ahalik eta etekinik handiena ateratzeko, lan egiten duen erakundean praktikan jartzeko.

Nire kasuan, inspirazio iturri handia izateaz gain, oso baliagarria izan zitzaidan publizitate aktiboko betebeharren betetze-mailari buruzko analisia egitea, 19/2013 Legea, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoan eta 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoan (VI. titulua) ezarrita dagoen moduan.

Ekintza hori oso gomendagarria da erakunde publiko eta pribatu guztientzat, eta, zalantzarik gabe, gardentasun-atarien irudi hobea proiektatzea eta erakundeak herritarrengana are gehiago hurbiltzea lortuko dute.

#5. Etorkizuneko lanbide baterako prestakuntza finkatua

Prestakuntza berezi eta atipiko samarra dirudien arren, gaiaren eta xede duen sektorearen arabera, ez zenuke baztertu behar gardentasunarekin, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearekin edo gobernu onarekin lotutako prestakuntzak egitea, administrazioan lan egiten baduzu

Bai erakunde publikoek, bai eremu pribatukoek, arlo horretan planteatutako beharrei erantzuten eta gardenagoak izateko aurrera egiten dakiten profesionalen laguntza eta lankidetza behar dute

Post honetan zehar aipatu dizudan masterra edo prestigiozko zentroek emandako beste hainbat prestakuntza gero eta gehiago sendotzen ari dira, egungo gizartearen eta haien inguruan dauden irteera profesionalen artean sortzen duten eskaria eta interesa kontuan hartuta.

Ondorioa

Gero eta begi-bistakoagoa da egungo gizarteek adituak behar dituztela gardentasuna ulertzen, kudeatzen eta ebaluatzen dakitenak erakunde publikoetan eta erakunde pribatuetan, bai eta gardentasunaren eta datuen babesaren arloko aholkulari independenteak ere.

Hori dela eta, bai post honetan aipatutako UCMren Masterrak, bai hainbat unibertsitate-zentrok emandako beste askok, gardentasunaren eremuko eskaera sozial eta profesional argiari erantzun nahi diote.

Pertsonalki, gaian trebatu izanak eta horren  baliagarritasun handiaz jabetu izanak balio izan dit, zalantzarik gabe, ikuspegi global batetik Toki Administrazioaren eremuan gardentasuna biltzen duen guztia ulertzeko eta nire egunerokoan gaia eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzen ikasteko.

Gardentasunaren eta Gobernu Onaren arloan prestatzeko beste arrazoirik gehituko zenuke?

Animatu eta eman zure iritzia.

You may also like

Utzi iruzkin bat

Responsable: Pedro Irusta Mendieta
Finalidad: Gestión de los comentarios de las publicaciones
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios/as: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los boletines electrónicos o newsletter están gestionados por entidades cuya sede y servidores se encuentran dentro del territorio de la UE o gestionados por entidades acogidas al acuerdo EU-US Privacy Shield
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Si no facilitas los datos solicitados como obligatorios, puede dar como resultado no poder cumplir con la finalidad para los que se solicitan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share This